Kinetisk energi


Kinetisk energi er det vi kallar rørsleenergi. Det vil seie energien eit objekt får når det vert sett i rørsle.

Kinetisk energi er gitt ved formelen: