Kjernefysikk


Velkommen til denne wikien. Her finn du artiklar og mykje spanande som elevar i Fysikk 1 på Stord vidaregåande har jobba med.

I staden for å ha prøve i dette kapittelet har me valgt ei alternativ løysing; alle elevane skriv om kvar sitt emne som kan relaterast til kjernefysikken og me samlar det her på wikien.
external image fysikk1gjengen.jpg