LaTeX i Wikispaces

Her vil eg vise korleis ein kan bruke LaTeX i Wikispaces.

Eit døme på ein kode kan vere:

[[math]]
d = \frac{n\lambda}{\sin\theta} = \frac{1 \cdot 633 \cdot 10^{-7}\mbox{\,m}}
{\left(\frac{28\mbox{\,cm}}{72,5\mbox{\,cm}}\right)} \approx 1,6 \cdot 10^{-4} \mbox{\,m}
= 1,6 \: \mu \mbox{m}
[[math]]

Dette vil verte formatert slik:


kan og brukast til å skrive masseenergilova i Wikispaces

[[math]
E = mc^2
[[math]]

Som blir:


Som døma ovanfor viser er det nær berre fantasien som set grenser for kva som kan bli skriven i
. Det er somme kommandoar som er viktige å ha med, før ein startar me det som skal stå må ein skrive følgjande:

[[math]]
Her kan du skrive alt du vil, før du igjen avsluttar med
[[math]]


Dei ulike kommandoane

Etter det er det berre å skrive det ein vil av tal og anna. Under er ein kjapp innføring i dei mest brukte kommandoane:


Gongeteikn:

\cdot
Blir


Tekst, som einingar og liknande

\mbox{Her skriv du teksten din}
Blir:


Deling

\frac{teljar}{nemnar}
Blir:


Parantesar


For å få store parantesar som ein treng t.d. rundt brøkar skriv ein det t.d. slik:
\left(\frac{1}{2}\right)
Blir:


For å t.d. skrive løysninga på ei annangradslikning kan du formatere det slik:
[[math]]
x = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2 \cdot 1} =
\left\{ 
\begin{array}{l}
3 \\ -1 
\end{array}
\right.
[[math]]

Og det vil sjå slik ut:


Mellomrom og tekst


Dersom det er absolutt nødvendig, kan ein skrive tekst i LaTeX (i den "skikkelige" LaTeX ser jo dette fantastisk ut, men diverre er det ikkje slik her...). :( Dette kan ein t.d. gjere slik:
[[math]]
\mbox{\textsf{Eg vil skrive tekst!}} \\
10\,\mbox{m/s} + 10\,\mbox{m/s} = 20\,\mbox{m/s}
[[math]]

Her lager koden "\," eit mellomrom og koden "\textsf{}" endrar fonten til sans-serif. "\\" vil bryte ei linje. Dette vil då bli formatert slik:


Hugs, du kan spørre i diskusjonstråden dersom det er noko du lurer på!