Kjernekraft


Når ein snakkar om kjernekraft i daglegtalen, meinar ein som regel den krafta ein får frå fisjonsprosessar. I mange land i dag nyttar ein denne teknologien til å framstille elektrisk energi.

Historie

Etter Verdens første kjerneenergivert åpnet i Calder Hall i England i 1956. En hadde kjent til
(Fylles ut mer senere)

Fisjon i praksis

Korleis kan ein gjere nytte av denne enorme kraftressursen i praksis? Korleis kan vi kontrollere fisjonsprosessen? Ein ukontrollert fisjonsreaksjon er det vi kallar ei atombombe.I eit moderne kjernekraftverk...

Pros vs. consMeir kjem...

MVH

Dr. Hodneland og Prof. Stenersen